Organisational Network Analysis

Organisational Network Analysis – skupia się bardziej na strukturze organizacyjnej mniej na interakcjach i połączeniach społecznych. ONA jest między innymi sposobem określania innowacyjności sieci (między innymi luk innowacyjnych w organizacji).
W tym kontekście służyć może zarówno wsparciu Reorganizacji Procesów Biznesowych jak i działań HR.

 

Zastosowania SNA w kontekście HR w obszarach:

 • Badania satysfakcji pracowników
 • Rekrutacji i Selekcji kandydatów
 • Szkoleń
 • Zarządzania Wiedzą
 • Rozwoju zawodowego
 • Rozwiązywania Konfliktów
 • Team building
 • Zarządzania Talentami

Proces przebiegu ONA w organizacji :

 • Wywiady wstępne z wybranymi Managerami i działem HR.
 • Stworzenie Listy pytań i zagadnień , które mogłyby być zbadane.
 • Wybór zagadnień i skonstruowanie narzędzia (Ankieta).
 • Zbieranie danych.
 • Stworzenie obrazów organizacji w aplikacji PAJEK .
 • Analiza całościowa obrazów organizacji i jednostkowa dotycząca poszczególnych działów w tym także opis ról osób w sieci.
 • Wywiady z Managerami, Informacja Zwrotna i osadzenie wyników analizy w kontekście danego działu.
 • Stworzenie prezentacji z przeprowadzonej Analizy.

Zastosowania SNA w kontekście Zarządzania w obszarach:

 • Budowania i kształtowania strategii firmy
 • Analizy i przebudowy procesów biznesowych (BPR)