Value Network Analysis

Analizy z zakresu Value Network Analysis wspierającej procesy zarządzania wiedzą w organizacji

Value Network Analysis – sieć relacji społecznych, która generuje dobra fizyczne i wartości intelektualne poprzez złożoną, dynamiczną wymianę pomiędzy jednostkami, grupami lub organizacjami.

Każda organizacja lub grupa organizacji, zaangażowana zarówno w wymianę dóbr fizycznych jak i wartości intelektualnych, może być postrzegana jako Value Network.
Jest to rodzaj analizy sieci społecznych, który związany jest z Zarządzaniem Wiedzą oraz identyfikacją ścieżek przepływu wiedzy i innowacji.

Wprowadzamy wsparcie tworzenia CoPs – Społeczności Praktyków w organizacjach.

CoPs (Sieci Wiedzy, Społeczności Praktyków)- Nieformalne grupy, służące kooperacji mającej na uwadze osiągnięcie wspólnego celu. Są one głównym elementem Zarządzanie Wiedzą w organizacjach. Zarządzanie nimi wspierane jest poprzez aplikacje typu SES.