Smart Enterprise Suites

Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu narzędzi IT związanych z SNA

Wsparcie przy tworzeniu Smart Enterprise Suites (SES) – zintegrowanych zbiorów narzędzi, które łączą w sobie wiele pokrewnych technologii. Możliwości jakie daje SES to przede wszystkim Zarządzanie Wiedzą, Kooperacja pomiędzy użytkownikami (Team work), wsparcie budowania i rozwijania społeczności, wyszukiwanie informacji i Zarządzanie Procesami. Wszystkie te usługi dostępne są z poziomu serwisów webowych.

Organizacja + Web 2.0 + SNA = SES