Social Network Analysis

Misja

SNA-BIZ  powstało, aby pomagać swoim klientom w zwiększaniu możliwości ich zewnętrznych i wewnętrznych sieci społecznych.

Pomagamy naszym klientom w rozwijaniu i mapowaniu kapitału społecznego ich organizacji, sieci klientów lub zewnętrznych podmiotów.

W swoim podejściu łączymy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin. Nasz zespół cechuje wysoka interdyscyplinarność – współpracujemy między innymi z Badaczami Rynku, firmami monitorującymi internet, dostawcami BIG DATA i pracownikami naukowymi wiodących uczelni w Europie.

Popularyzacja paradygmatu Social Network Analysis

W ramach popularyzacji paradygmatu analizy sieci społecznych prowadzimy największy na świecie like page o tematyce Analizy Sieci Społecznych na Facebooku. Zachęcamy do śledzenia naszych inspiracji, które zbieramy zarówno od biznesu jak i środowisk naukowych.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

O Analizie Sieci Społecznych

Analiza Sieci Społecznych stanowi narzędzie diagnostyczne, które dostarcza managerom zarówno zwizualizowaną mapę relacji pomiędzy pracownikami jak i ilościowe dane potwierdzające wyniki obrazów organizacji. Wywiady prowadzone przed i po zbieraniu danych zapewniają, iż dane są osadzone w kontekście danej organizacji i nie będą źle zinterpretowane lub użyte w niewłaściwy sposób.

SNA w organizacjach wykorzystywane może być w bardzo szerokim stopniu miedzy innymi jako narzędzie:

 • Wspierające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wspieranie Innowacyjności w firmie
 • Służące analizie procesów biznesowych
 • Analizie Potrzeb Szkoleniowych
 • Wspierające Zarządzanie Wiedza w organizacji
 • Wykorzystywane przy badaniach marketingowych w tworzeniu mapy sieci społecznej klientów

Analiza Sieci Społecznych pozwala jednak przede wszystkim kadrze zarządzającej na zapoznanie sie z nieformalną struktura organizacji i przepływu informacji w firmie. Skonfrontowanie tego obrazu z formalną struktura firmy oraz odpowiednią interpretacją (osadzoną w kontekście danej organizacji) pozwala na usprawnienie kanałów przepływu informacji oraz wykorzystaniu ukrytego potencjału organizacji.

Analiza Sieci Społecznych sama w sobie jest jedynie diagnozą, korzyści biznesowe biorą się poprzez rezultaty wykorzystania wiedzy nabytej dzięki niej.

Korzyści stosowania Analizy Sieci Społecznych w organizacjach to:

 • Identyfikacja i utrzymanie ludzi najwyższej wagi dla kapitału intelektualnego organizacji.
 • Zwiększanie się kapitału społecznego w organizacji. Ludzie, którzy są bardziej połączeni – są zazwyczaj bardziej zadowoleni ze swojej pracy i rzadziej z niej rezygnują.
 • Zwiększenie innowacyjności, produktywności i odpowiedzialności.
 • Lepsze przygotowanie do podejmowania bardziej przemyślanych decyzji dotyczących zmiany formalnej struktury organizacji lub wprowadzaniu nowych procesów do organizacji.
 • Pozwala na dogłębne przygotowanie organizacji przed wyzwaniami (zmianami) , jakie niosą ze sobą takie wydarzenia jak np. restrukturyzacja, fuzja lub przejęcia spółek.

 

Skuteczność i sprawność organizacji, innowacji, produktywności i satysfakcji pracowników zależy od siły relacji tych ludzi. Kiedy zrozumie sie wzory interakcji pomiędzy ludźmi , można użyć tej wiedzy do przyspieszenia przepływu wiedzy i informacji pomiędzy działami (grupami). Identyfikacja liderów opinii, brokerów kluczowych informacji i osób spełniających funkcje Bottlenecks ( „wąskich gardeł” ) wpływa na wzrost szans na lepszy przepływ wiedzy i ma ogromny wpływ na organizację.

SNA jest też jednym z najnowocześniejszych podejść trenerskich w sporcie, które to koniecznie powinno znaleźć sie w przyborniku nowoczesnego trenera. Pozwala na analizę dynamiki gry oraz tak jak w przypadku organizacji weryfikacje strategii z rzeczywistą jej realizacją.

Ponadto wykorzystywane było miedzy innymi przy wykryciu zamachowców na WTC, w kryminalistyce oraz w wielu innych dziedzinach.

Przydatne linki

Krótka wprowadzająca prezentacja Haralda Katzmaiera i innych badaczy z FAS do tematyki SNA

Notka o SNA Lin’a Freeman’a

Strona domowa David’a Krackhardt’a wraz z wolnodostepnymi artykułami

Strona Robb’a Cross’a (case’y, software, podstawowe informacje o ONA i SNA)

Strona Wouter’a de Nooy’a (dużo materiałów o SNA)

Teoretyczne wprowadzenie do SNA (Ulrike Gretzel)

Strona Steve’a Borgatti’ego

Wprowadzenie do SNA i Pajeka

Strona z książką dostępną On-line o SNA Robert’a Hanneman’a